Oferta educationala - Colegiul Tehnic “Paul Dimo”
Oferta educationala

Ofertă educaţională anul şcolar 2017 – 2018

Clasa

Filiera

Profil

Domeniu

Calificare profesională/Specializarea

IX zi

Tehnologică

Tehnic

Producţie media

Tehnician multimedia – 1 clasă

Electronica automatizari


Tehnician operator tehnica de calcul 
– 1/2 clasă

Mecanică

Tehnician proiectant CAD 1 clasa

Electric

Tehnician în instalaţii electrice – 1 clasa

IX frecventa redusa

Teoretica

 Real

Matematica informatica

Matematica informatica – 1 clasă

An I Şcoală Post liceală

Informatică

Analist programator – 1 clasă

Energetică

Tehnician electroenergetician

1 clasă

Electronică

Tehnician electronist echipamente de automatizare – 1 clasă

An I

Maiştri

Tehnologică

Tehnic

Electric

Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări – 1 clasă

Scoala profesionala

Tehnologica

Tehnic

Electric

Electrician exploatare joasa tensiune 2 clase a IX-a

 

Download (PDF, 286KB)

2