Parteneriate - Colegiul Tehnic “Paul Dimo”
Parteneriate
Parteneriate locale, judeţene şi naţionale

PARTENERIATE ECONOMICE

Scopul parteneriatelor stabilite între şcoala noastră şi diverşi agenţi economici de profil este satisfacerea nevoilor de calificări de pe piaţa muncii, la nivel local şi regional.

Parteneriatele cu agenţii economici se concretizează prin colaborarea cu aceştia în special a activităţilor de instruire practică la locul de muncă. Aceste activităţi de colaborare sunt benefice atât pentru şcoală ci şi pentru agenţii economici implicaţi. Legătura nemijlocită cu agenţii economici ne permite să adaptăm procesul educativ la nevoile acestora, prin intermediul CDL – urilor.

1

De asemenea, ne sunt semnalate abilităţile profesionale şi sociale pe care angajatul ideal trebuie să le posede. Pe de altă parte, agenţii economici îşi vor putea selecta viitori angajaţi din rândurile absolvenţilor noştri, la a căror formare au contribuit într-o bună măsură. Şcoala noastră colaborează cu agenţi economici din domeniile mecanic, electrotehnică şi servicii.

Acţiunile întreprinse sunt:

  • * efectuarea instruirii practice a elevilor sub îndrumarea maiştrilor instructori din şcoală şi a personalului specializat din firmă.
  • * realizarea de schimburi de experienţă între personalul şcolii şi cel al agenţilor economici

 

PARTENERIATE EDUCAŢIONALE

Parteneriatul cu ONG – „Prietenii pământului” şi cu Agenţia Regională de Mediu, o tradiţie în şcoala noastră, consta în derularea activităților pentru protecţia mediului.

Parteneriatul cu Poliţia de Proximitate se derulează de la începutul anului şcolar prin prezenţa poliţiștilor de proximitate la orele de consiliere la care sunt invitaţi de către profesorii diriginţi.

Parteneriatul cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi se derulează în fiecare an şi constă în prezentarea Ofertei Educaţionale a Universităţii şi prezentarea unor facultăţi de profil tehnic precum şi seminarii de informare privind activitatea organizaţiilor studenţeşti gălăţene „Liga studenţilor” şi AIESEC.

 2

 

Parteneriatul cu Direcţia de sănătate publică constă în asigurarea materialelor informative privind educaţia pentru sănătate.

Parteneriatul cu A.J.O.F.M. în cadrul programului „CARIERA 2010” şi constă în seminarii de prezentare a ofertei de locuri de muncă în judeţul Galaţi.

Parteneriatul cu licee din Galaţi şi din ţară.

Parteneriatul cu instituţiile de cultură – Teatrul Dramatic, Teatrul Muzical, Muzeul de Arte vizuale, Grădina Botanică, Muzeul de Istorie – se derulează permanent prin numeroase spectacole şi vizite la muzee la care participă elevii noştri însoţiţi de cadre didactice.

 3

 

PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ

4