Prezentare generala - Colegiul Tehnic “Paul Dimo”
Prezentare generala
Paşi spre o şcoală modernă

Istoric

1

Înfiinţat prin Ordinul Ministerului Energiei Electrice 1042/31.08.1966 în incinta şcolii nr. 27, la început ca şcoală profesională, Grupul Şcolar Energetic a funcţionat cu două profiluri electroenergetic şi mecanoenergetic, răspunzând astfel unei cerinţe a economiei naţionale, de a asigura sectorul energetic cu specialişti cu medie pregătire.

Abia începând cu anul şcolar 1968-1969, Grupul Şcolar Energetic se va muta în „casă nouă”, într-un local modern care satisfăcea pe deplin toate condiţiile necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate, în care accentul se punea prioritar pe pregătirea practică, concretă, acesta fiind singurul gen de pregătire apt să ofere cursanţilor cele mai noi modalităţi de tehnologie didactică. La scurt timp după debutul activităţii instructiv-educative, are loc o diversificare a profilului; se înfiinţează primele clase ale şcolii profesionale cu specializările: electrician CSRE, electrician PRAM, electrician AIA.

Dacă avem în vedere faptul că, chiar de la înfiinţare, Grupul Şcolar Energetic îşi începea activitatea cu 11 colective de elevi frecventate de 325 elevi înscrişi în profilul energetic, majoritatea acestora la specializarea electroenergetician, putem spune că s-a pornit cu motoarele în plin, şcoala bucurându-se de o mare popularitate în rândul solicitanţilor. Explicaţia vine de la faptul că profilul distinct al unităţii a polarizat ca un magnet.2

Interesul celor care au simţit chemarea şi aveau înclinaţii pentru acest domeniu. Aproape toţi cursanţii erau însă convinşi că s-au dedicat unei munci frumoase, dar grele, aceea de a supraveghea şi exploata raţional forţa vitală a economiei naţionale – puterea energetică, „sângele” întregii industrii româneşti în plin proces de modernizare.

În anul 1972 ca urmare a structurii învăţământului liceal din acea perioadă unitatea a primit titulatura de Liceul nr. 4 Galaţi, fapt ce nu a împiedicat modificarea profilului unităţii, acela de electric şi mecano-energetic.3

Ca urmare a parteneriatului strategic care nu a încetat să existe între Liceul Industrial nr.4 şi Ministerul Energiei Electrice, şi a faptului că unitatea şi-a păstrat domeniul electric, în anul 1992 s-a încheiat un protocol între MEN şi RENEL, în care acesta a primit denumirea de Grup Şcolar Industrial Energetic.

În anul 2000 ca urmare a rezultatelor meritorii obţinute la fazele naţionale ale concursurilor şcolare de specialitate şi a competenţelor dovedite de absolvenţi la întreprinderi de profil s-a aprobat transformarea unităţii noastre în colegiu tehnic sub titulatura marelui electroenergetician român Paul Dimo.

Ulterior Colegiul Tehnic „Paul Dimo” Galaţi şi-a diversificat specializările în domeniul electric şi nu numai ajungând astăzi la următoarea ofertă educaţională: tehnician electrotehnist, tehnician energetician, tehnician în instalaţii electrice, electrician exploatare centrale, statii şi retele electrice, electrician joasă tensiune, maistru electrician centrale electrice, tehnician în automatizări, tehnician proiectant CAD, tehnician operator tehnică de calcul.4

Menţionăm că anterior înfiinţării unităţii noastre a existat o şcoală profesională de electricieni înfiinţată în anul 1951, “Şcoala profesională de electricitate”, unitate tutelată de Întreprinderea de Reţele Electrice.

Ulterior Colegiul Tehnic „Paul Dimo” Galaţi şi-a diversificat specializările în domeniul electric şi nu numai ajungând astăzi la următoarea ofertă educaţională: tehnician electrotehnist, tehnician energetician, tehnician în instalaţii electrice, electrician exploatare centrale, statii şi retele electrice, electrician joasă tensiune, maistru electrician centrale electrice, tehnician în automatizări, tehnician proiectant CAD, tehnician operator tehnică de calcul.

Menţionăm că anterior înfiinţării unităţii noastre a existat o şcoală profesională de electricieni înfiinţată în anul 1951, “Şcoala profesională de electricitate”, unitate tutelată de Întreprinderea de Reţele Electrice.

7   6