Regulament de Ordine Interioară - Colegiul Tehnic “Paul Dimo”